Tam za mořem je Amerika

Ing. Karel Kysilka | 28.ledna 2017 Slovanská Beseda

Sonda do minulosti a současnosti Čechů v Texasu. V letech 1852 až 1914 odešlo do Texasu na 40 tisíc Čechů, převážně z horských a podhorských oblastí Moravy. Dnes mají na tři čtvrtiny miliónu potomků, z nichž velká většina si udržuje povědomí o svém původu, pěstuje českou kulturu a zvyky, zajímá se o dění v zemi, již nazývají svou starou vlastí.

Dějiny vystěhovalectví nejsou anonymní, ale jsou to poutavé příběhy obyčejných lidí, kteří se vydali na dalekou cestu bez návratu, na cestu do neznáma. Autor, který několikrát procestoval křížem krážem český Texas, se vám pokusí tyto příběhy přiblížit a seznámí vás s životem dnešních texaských Čechů.

Tam za mořem je Amerika byl název zatím poslední velmi úspěšné přednášky na půdě Slovanské besedy v sobotu, 28. ledna. Uspořádal ji Akademický spolek společně s Českým srdcem na podnět pana velvyslance Sechtera, dlouholetého přítele a spolupracovníka přednášejícího pana Karla Kysilky. Pan Kysilka s sebou do Vídně přivezl balík autentických knih a časopisů, ale především velké množství vlastních cestovatelských a genealogických zkušeností. Své posluchače si podmanil a okouzlil především svým vysoce fundovaným i přesvědčivým a humorným vypravováním.

V této napínavé powerpointové prezentaci se mu podařilo načrtnout počátky i průběh osídlování USA od poloviny 19. století až do vypuknutí Velké války vystěhovalci a osadníky z Českých zemí, zejména z několika regionů Moravy. Pan Kysilka se věnoval příčinám, pro které lidé za Atlantik odcházeli za velmi nejistých podmínek a riskovali své životy při až několikatýdenních plavbách a dalších peripetiích na pevnině. Na příkladě konkrétních rodin i jednotlivců nastínil strasti i naděje, jež tito lidé snášeli a sebou přinášeli, především pak jejich lásku ke staré vlasti a odhodlání uspět v Novém světě.

Množství mapek, statistik, dobových materiálů i fotografií a hudebních ukázek ze svého osobního archívu, jež sestavil při několika vlastních návštěvách Texasu, Chicaga či Nebrasky (kam přistěhovalecké vlny nejčastěji vedly, a kde dodnes lidé s českým či moravským původem představují místy až čtvrtinu tamního obyvatelstva), obohatil pan Kysilka střípky z osudů jednotlivých migrantů, jak z kronik tak i z vlastních setkání s jejich potomky. Přítomní si tak mohli uvědomit hrdost dnešních Čechoameričanů na české, moravské a slezské předky i přínos a punc, který Češi a Moravané Spojeným státům za necelá dvě století vtiskli.

Proto se přednáška dotkla srdcí všech účastníků – od gymnazisty připravujícího svoji maturitní ročníkovou práci na podobné téma přes zájemce o české stopy v zahraničí až k nejstarším zástupcům české menšiny v Rakousku a pamětníkům starých časů. Skvěle zprostředkovaný pohled na univerzální i navýsost aktuální otázky lidského života si získal zaslouženou pozornost a poděkování všech přítomných v sále. Dlouho mezi sebou o přestávce i po přednášce ještě diskutovali a pan Kysilka našel nové přátele ve Vídni. Jistě se také sem bude rád vracet!

Text & foto: Roman Frühauf