Nácvik besedy & punč @Sebastianplatz

Jsme opravdu rádi, že zkoušky proběhly dobře, a doufáme, že jste se všichni bavili stejně dobře jako my.