O nás

Český akademický spolek existuje již 150 let a původně byl založen jako místo setkávání česky mluvících studentů. Dnes je sdružení otevřené všem věkovým kategoriím a nabízí řadu programů od přednášek přes letní tábory až po platformy pro navazování kontaktů. Náš program probíhá převážně v češtině, ale stále častěji se v našem kalendáři objevují i akce v němčině a slovenštině.

Naše představenstvo

Každý spolek má samozřejmě osoby, které řídí a podporují jeho činnost.
Proto máme také radu, která se o vše stará.

Mag. Helena Huber

předsedkyně

Dipl.-Kff. Dr. Věra Gregor

zástupce předsedkyně

Klara Butz MSc BSc

jednatelka

Dipl.Ing. Dr. Michael Egermeier

zástupce jednatelky, zástupce pokladníka

Dipl.Ing. Stanislav Jagoš

pokladník

Mgr. Dipl.Päd. Marcela Kaplan

1.revizorka

Anna Egermeier

2.revizorka

Mojmír Stránský MA

kulturní referent

Mag. Eva Zojer

kulturní referentka

Stefan Strauss

sportovní referent

Philipp Kostohryz

sportovní referent

Mia Nguyen

media a komunikace

Martina Fúseková

media a komunikace

Dr. Judita Huber

organizace

Oliver Vohryska

organizace

Laura Di Centa BEd

organizace

Maria Milford BA

organizace

Naše historie

V novodobé historii prošly české školy ve Vídni zajímavým vývojem.

 
 • 1868

  Založení spolku
  Dne 24. září 1868 byl u rakouské spolkové policie zaregistrován nový Akademický spolek slovanských studentů. Stanovy byly přijaty 1. května a o několik měsíců později se konala ustavující schůze sdružení. Tím se začala psát historie Akademického spolku ve Vídni, který se stal místem setkávání nových studentů ze zemí Koruny české a česky a slovensky mluvících absolventů vysokých škol a univerzit.
 • Renomovaní členové

  V rámci spolku vznikly odvětví, jako například filozofická, rétorická, literární, pěvecká a další, které pomáhaly utvářet život spolku. Vedle Tomáše Masaryka, který ve spolku používal jméno Vlastimil, pozdějšího zakladatele Československa, přispěl i Karel Klosterman nebo J. V. Drozda, pozdější primarius a docent vídeňské univerzity, či J. U. Jarník, pozdější profesor pražské univerzity.

 • Společné prostory

  Spolupráce se Slovanskou besedou
  Silnou podporu získal spolek od Slovanské besedy, jejíž prostory byly spolku poskytnuty a kde byla 1. března 1869 otevřena i knihovna Akademického spolku, která v době svého největšího rozkvětu poskytovala asi 2500 knih. Tuto studovnu využívalo mnoho lidí. Mezi nejvýznamnější podporovatele patřili Jan Nepomuk František hrabě z Harrachu, tehdejší politik, mecenáš a nakladatel, který byl předsedou Slovanské besedy, profesor Šembera působící na vídeňské univerzitě nebo Josef Zítek, architekt Národního divadla v Praze. Jedním z podporovatelů byl i František Palacký, který se před svou smrtí stal čestným členem Akademického spolku.
 • 1875-1876

  Tomáš Garrigue Masaryk v čele Akademického Spolku
  V letech 1875-1876 převzal vedení spolku T. G. Masaryk. Dne 17. října 1875 vydali členové spolku slavnostní diplom, v němž důrazně vyjádřili důvěru novému vedení. Píše se tam něco ve smyslu: …Vlastimil Tomáš Masaryk dostal neomezenou důvěru a byl dále požádán, aby se zaručil ... za prosperitu a rozkvět spolku v této nejdůležitější době.
 • 1914-1918

  První světová válka
  Činnost spolku byla ukončena. Teprve v roce 1918 se vrátili bývalí čeští a slovenští studenti, předsedou se stal Karel Červenka.
 • 1938-1945

  Druhá světová válka
  Rok 1938 předznamenal další vážnou krizi Akademického spolku. Po „Anschlussu“ nebyl sice Akademický spolek zakázán, ale byl podřízen národně-socialistickému zákonodárství a proměněn ve spolek s vůdčím principem. Typické pro tuto epochu byla relativně častá výměna vedení spolku. Potíže dělala v rámci spolku skupina členů, kteří chtěli spolek více přizpůsobit fašistickému směřování. Většina členů byla proti, zároveň se ale musela obávat eventuálního udání Gestapu. Všeobecně patřila česká menšina z rasových a politických důvodů k silně pronásledovaným skupinám. Kontakty mezi ní a oněmi zhruba 40.000 nuceně nasazenými Čechy z Protektorátu v rámci spolkové struktury menšiny byli minimální.
 • 1944

  Konec války

  Spolek je značně oslaben | Zničení prostorů spolku znemožnilo pokračovat v nočních setkáních, která se konala během války. Členové proto pořádali výlety do okolí. Výbor Akademického spolku byl na konci roku 1944 značně oslaben. Tvořili ho předseda Vladimír Tvarůžek a členové Svobodová, Stýblo, Pola, Přemyslovský a Němec. Kolega Stýblo byl uvězněn, kolega Tvarůžek musel kopat obranné zákopy kolem města a kolega Němec opustil Vídeň.

 • Počátek 50. let 20. století

  Nová řada přednášek

  Spolek opět oživuje? Každý čtvrtek se konají přednášky a v Erlgasse se pořádají také sportovní akce, například volejbalové večery. Sdružení vede Otto Dědic.

 • Převrat v roce 1968

  Akademický spolek při radě české a slovenské menšiny ve Vídni
  Ota Češka se stává zástupcem v radě pro menšiny ve Vídni. Slaví se také 100. výročí. Všeobecný optimistický duch Pražského jara tyto kontakty opět umožnil. Zároveň noví čeští příchozí ve Vídni zakládali nové spolky a Akademickému spolku se v této době nepodařilo akademiky integrovat.
 • 1974

  Přednášky pro celou menšinu
  Počátek nového konceptu: Akademické sdružení se otevírá širšímu publiku, zároveň je obtížné najít mladé členy.
 • 19.6.1993

  125 let Akademického spolku 

  Oslavy zahájil tehdejší prorektor Univerzity Karlovy v Praze Karel Malý. Kromě večerní akce ve Slovanské besedě se koná také slavnostní kladení věnců ve škole Komenského. V roce 1996 byla Masarykova busta dodatečně instalována na arkádovém nádvoří Vídeňské univerzity.

 • 2002-2003

  Smrt Oty Češky
  Helena Kein-Watryczová přebírá funkci předsedkyně
  Smrt Oty Češky v roce 2002 byla pro celou menšinu velkou ztrátou. V roce 2003 převzala předsednictví Helena Kein-Watryczová a přivedla do Vídně mnoho zajímavých přednášejících.
 • 2014 | Gründung von Komensky Alumni

  Omlazení spolku 

  Michael Egermeier pod vedením Heleny Huberové zakládá podskupinu Akademického sdružení, která má za úkol vytvořit společné místo pro absolventy škol Komenského. Tento projekt je úspěšný a mnoho aktivit spolku jsou nyní opět atraktivní pro mladé lidi. Kromě úspěšného cyklu přednášek jsou nyní k dispozici také pravidelné setkání ve vídeňské gastronomii, večírky pro absolventy a poradenství pro maturanty.

  Více o absolventech Komenského zde.

 • 2018

  150 let Akademického spolku

  V rámci oslav 150. výročí se konají přednášky a oslava absolventů. Mojmír Stránský také vydá brožuru o historii spolku.