Křeslo pro hosta - Jitka Molavcová

11.června 2018 / Slovanská Beseda

Herečka, zpěvačka, absolventka grafické školy, instrumentalistka

kytara, saxofon, zpívá a recituje v latině, francouzštině, němčině, galštině –hraje na středověké hudební nástroje/psalterium, kantele, trumšajt, loutna, lyra

  • Je činná též v oblasti tvorby pro děti.
  • Vyhrála celostátní pěveckou soutěž TALENT 70, jako šansonierka.
  • Od téhož roku působí v divadle SEMAFOR jako nezaměnitelná partnerka Jiřího Suchého.
  • Jako jedinečný typ klauna byla r. 1989 vyznamenána cenou za herecký výkon ve filmu Jonáš a Melicharová…
  • a v r. 1990 cenou Vlasty Buriana, jako nejlepší komik roku.
  •  

Nastudovala zajímavé, náročné projekty čerpající především z kulturního bohatství středověku; sem patří i vynikající výkon v roli Smrti v disputaci Jana ze Žatce Oráč a smrt. Za tuto roli byla navržena na cenu Thalie.

Na jevišti v Hudebním divadle v Karlíně dokázala uplatnit schopnosti muzikálové herečky na mimořádné úrovni, kdy získala Cenu Thálie ’96 za ztvárnění Dolly Leviové v muzikálu Hello, Dolly! Účinkovala též v hlavní dramatické roli melodramu J.A. Bendy ,,Ariadna na Naxu“ s filharmonií pod vedením Jaroslava Krčka.

V roce 1997 byla oceněna za uměleckou tvůrčí činnost Cenou MASARYKOVY AKADEMIE UMĚNÍ Pro Národní divadlo v Praze nastudovala pod vedením režiséra Miloše Formana roli ,,Tety z Liverpoolu“ v jazzové opeře Dobře placená procházka.