MUDr. Martin Bortlík

přednáška: „Dětská imunologie“

MUDr. Martin Bortlík je absolventem všeobecného lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a současně Vojenského všeobecného lékařství Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Momentálně působí jako lékař ve specializační přípravě voboru dermatologie a zároveň je studentem doktorského Ph.D. programu v oboru lékařské mikrobiologie. Mezi Martinovy vědecké úspěchy patří, mimo jiné, šest vítězství ve fakultních kolech Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), jedno první místo a dvě druhá v celostátních kolech s mezinárodní účastí téže soutěže, druhé místo v sekci imunologie v jubilejním 20. ročníku Mezinárodního Studentského Kongresu (bio)medicínských věd ISCOMS, konaném v roce 2013 v Holandsku, dále v roce 2015 významné ocenění 1st Distinction za mimořádný přínos oboru získané na 23. Mezinárodní studentské konferenci v polském Krakově a nově 1. místo mezi pregraduálními i postgraduálními studenty na Students and Young Scientists’ III International Scientific Conference konaném na jaře 2015 v gruzínské Tbilisi.

Martin je také dvojnásobným nositelem ocenění rektora Univerzity obrany Studentská hlava 2011 a 2013 za nejlepší výsledky studentské tvůrčí činnosti v daném akademickém roce a laureátem Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky za rok 2013. V únoru 2016 byl Martin Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové nominován na cenu Alberta Schweitzera za lékařství. Vyhlášení této prestižní ceny bude probíhat v červnu v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví. Martin Bortlík v rámci programu Erasmus absolvoval rok studia na univerzitě v Rennes ve Francii a také 3 zahraniční výzkumné stáže na Chang Gung University v Taipei na Tchaj-wanu v roce 2011 (6 týdnů), na Mayo Clinic v Rochesteru, v Minnesotě, USA v roce 2013 (3 měsíce) a na George Washington University ve Washingotonu DC v roce 2014 (6 měsíců). A dále dvě klinické stáže na Univeristé de Genéve (2 měsíce) a Université de Lausanne (3 měsíce), ve Švýcarsku. Kromě absolvovaných stáží Martin přednášel na odborných meetinzích a symposiích vNew Yorku, Washingtonu DC, Bostonu a vedl doktorandský seminář na Moscow State University vMoskvě. Středem Martinova vědeckého zájmu jsou zejména mechanismy tzv. intrinsitní imunity a to v terénu infekce HIV. V současné době probíhá finalizace odborného článku v IF magazínu, jehož je Martin veden jako 1. autor.

Martin Bortlík se intenzivně věnuje zkoumání složek takzvané „vnitřní“ imunity v terénu viru lidské imunitní nedostatečnosti (HIV). Během svého šestiměsíčníhopobytu na George Washington University v USA, Martin pracoval se vzorky buněk nakaženými HIV, které byly odebrány od perinatálně infikovaných jedinců. Jinými slovy se jednalo o dětské pacienty, kteří se tímto zákeřným virem nakazili při porodu od svých HIV pozitivních matek.

Martin navrhl studii, která měla za úkol hlouběji nahlédnout do procesů, které se odehrávají jak na úrovni genů v buněčném jádře (transkripce), tak na úrovni proteinů, jež jsou součástí cytoplazmatické membrány (translace). Výsledkem práce je změření
hladin tzv. restrikčních faktorů, což jsou intracelulární působky, které jednotlivé buňky, respektive celé jedince, do značné míry chrání před nadměrným pomnožením viru. Finálním výstupem je pak navržení faktoru, který bude sloužit jako prediktivní marker pro předpověď budoucího rozvoje onemocnění. Ten by měl nalézt uplatnění v klinické praxi pro návrh individuální terapie založené na bázi biologické léčby.