Divadelní noc

pro student(k)y vyššího stupně gymnázia

Po dvouleté, pandemií vynucené pauze se na půdě školy Komenský konala na svatého Martina (11. 11. 2022 v 18.30) tradiční divadelní noc, které se mohly zúčastnit všichni studenti a studentky vyššího stupně gymnázia.

Zájemci o divadelní kroužek zde v rámci programově pestrého workshopu mohli hrát různé pohybové hry, warm-ups cvičení a divadelníci se pak pustili do kreativní práce s textem, hudbou a dalšími médii. Tímto u našeho publika velice oblíbeným projektem naplňujeme stále platný odkaz velkého pedagoga a reformátora školství – Jana Amose Komenského, neboť Schola ludus se v našem pojetí promění v praxi, a to po celou noc až do rána.
Co je však ještě další cíl této zábavné a zároveň i pracovní noci? Završením naší celonoční aktivity a píle by měl být hotový scénář, podle kterého bychom měli nacvičovat v tomto školním roce naši novou divadelní hru.


Eva Zojer a Alexandra Wolfinger-Krutz